Kulturdebatt om romer

I tidningen Göteborgsposten publicerades tidigare i veckan på kultursidorna en artikel om Sveriges och Europas behandling av romer. Den europeiska situationen är inte bra och artikelförfattaren gör också jämförelser med hur det ser ut i Sverige. Han tar upp hur den svenska regeringen besvarat slutbetänkandet från Delegationen för romska frågor.  Önskemålet i artikeln är att det kommer att sättas en punkt för den dåliga behandlingen av romer i Sverige.

Jag hoppas också att det kommer en tid där resandefolkets öden inte försvinner under rubriken romer. Det är i princip uteslutande barn av resande, inte romer, som drabbades av dålig behandling i socialvården.

Det behöver också lyftas fram i dessa tider när allt fler diskuterar hur vi i Skandinavien har behandlat och behandlar våra minoriteter.

/Bodil