Kurslitteratur

Förra året blev boken Snarsmon – resandebyn där vägar möts kurslitteratur i arkeologi vid Stockholms universitet. Detta föll väl ut i undervisningen och bland studenterna. Nu har institutionen beställt fler böcker inför höstterminen.

Detta glädjer oss mycket eftersom det mångkulturella Sverige förs in i arkeologin.