Kvinnor i föredrag

Britt-Inger Lundquist från Skellefteå föreläste igår om resandefolkets kvinnor på Bohusläns museum i Uddevalla. Foto: Kristina Lindholm

En patriarkal struktur som styrs av kvinnor.

Det var en av de beskrivningar av kvinnornas roll i resandekulturen som Britt-Inger Lundquist gav i sitt föredrag på Bohusläns museum igår. Kvinnornas betydelse illustrerades också bland annat av att det ytterst var kvinnorna som tog ansvaret för barnen och att det fanns mat på bordet.

På ett personligt, humoristiskt och initierat sätt berättade Britt-Inger om resandekvinnor och, inte minst, om hennes egen personliga väg fram till akademiska studier och sina två etnologiska uppsatser. Ett ämne som tydligt intresserade såväl resande som icke-resande i publiken.

Tidningen Bohusläningen har skrivit om föredraget och om Britt-Inger och hennes arbete.