Lærerstudenter i læring

Studentgruppen lærer om livet som reisende når de er ved en av hustuftene på Snarsmon. Foto: Bodil Andersson. Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Studentgruppen lærer om livet som reisende når de er ved en av hustuftene på Snarsmon. Foto: Bodil Andersson. Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

I 2015 og 2016 har Høgskolen i Østfold ledet prosjektet Romanifolket/tatere lærerutdanningene i samarbeid med Taternes Landsforening, Glomdalsmuseet, Halden historiske samlinger og NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Hensikten med prosjektet har vært å videreføre kunnskap om romanifolket/tatere i barnehage og skole til lærerutdanninger. Arbeidet i Reisendekartet er blitt tatt til vare på i dette prosjektet ved å vise på muligheten å bruke steder som forteller om romanifolket/taterne for å vise frem for elever i skolen hvordan livet for folkegruppen kan ha sett ut i eldre tid.

En gruppe lærerstudenter fra høgskolen ble tatt med på tur til Snarsmon rett ved svenskegrensen for få vite mer om romanifolket/taterne, historien og kulturen. Det ble en fin tur i nydelig sensommersvær hvor studentene ett hver lærte mer om de reisende og om nasjonale minoriteter.

Prosjektet har tatt sikte på utvikling og utprøving av undervisningsopplegg for lærerstudenter knyttet til kunnskap om nasjonale minoriteter og om romanifolket/taterne som en av de nasjonale minoritetene. Utgangspunktet for temaet var at det generelt er liten kunnskap om nasjonale minoriteter blant ansatte i barnehager og skoler, og også om romanifolket/tatere. Kunnskap til lærerstudenter vil kunne gi et godt grunnlag for spredning av kompetanse i barnehager og skole.

Den flinke prosjektledern fra Høgskolen i Østfold, Odd Eriksen, har nå lagd en rapport fra prosjektet. I rapporten vises det frem hvordan studentene i prosjektet opplevde det å lære mer om nasjonale minoriteter, romanifolket/taterne og hvordan dette kan bli videreført i flere lærerutdanninger. Hele rapporten finnes å lese her. Les mer om bakgrunnen til prosjektet, som bygger på flere satsninger fra før, her.

På nyttig sensommerstur till Snarsmon. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
På nyttig sensommerstur till Snarsmon. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger