Lansering av Resandekartan/Reisendekartet

Fredrikshald Teater, Halden, Norge. Onsdagen den 17 april 2013.

Kl 10-10:30 Ankomst, anmälan och kaffe

Kl 10:30 Välkomsthälsning
Gunn Mona Ekornes, museumsdirektør Østfoldmuseene.
Vilhelm Johansen sjunger och spelar.

Kl 10:45-11:45 Lansering av Resandekartan
Presentation gjord av Anna Gustavsen, Taternes Landsforening, Björn Godin Nikolaysen, Landsorganisasjonen for Romanifolket, Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket, och projektledare Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.
Vad är Resandekartan? Hur och varför har vi skapat den.

Kl 11:45 Lunch

Kl 12:45
Vilhelm Johansen sjunger och spelar.

Kl 13 Mångfalden Minoriteterna Kulturminnena
På varandra följande inlägg av avdelingsdirektør Vibeke Mohr, Norsk Kulturråd och Riksantikvarie Lars Amréus, från Sverige.

Kl. 13.45 Livet på reisefot
Anna Gustavsen berättar.

Kl. 14.15 Resan vidare!
Paneldiskussion med Holger Gustavsen, Taternes Landsforening; Trond Rehn, Landsorganisasjonen for Romanifolket; Rose-Marie Wallengren och Fritz Rosendahl. Kulturgruppen för resandefolket; Vibeke Mohr, Norsk Kulturråd; Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet; Hans Kindgren, Bohusläns museum, och Gunn-Mona Ekornes, Østfoldmuseene.
Vad önskas av Resandekartan i framtiden och hur kan fokus sättas på resandefolkets kulturarvsarbete? Moderator: Bo Hazell

Kl. 15.00 Kaffe och kaka

Kl. 15.30-16.30 Resandeblod
Teaterföreställning med Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby.

Med reservation för ändringar.

Seminarieavgift 200:- inkl lunch och kaffe. Anmäl ditt deltagande senast 7 april till Bodil Andersson. bodand@ostfoldmuseene.no, Telefon +47 94786769

Published