Länsmuseernas samarbetsråd informerades

Härom veckan fick jag möjlighet att presentera Den skandinaviska resandekartan och Snarsmonprojektet om de arkeologiska utgrävningarna vid resandeboplatsen Snarsmon i norra Bohuslän för chefer och styrelser på Sveriges länsmuseer. Detta skedde på länsmuseet i Örebro i samband med Länsmuseernas samarbetsråds höstmöte.

Det kom många frågor från deltagarna i de workshops där presentationerna hölls. Diskussionerna visar att ämnet är angeläget för många i museibranschen.