Lära av vanvårdsutredningen

Måndag den 29 april föreläser Göran Johansson, tidigare utredare i VanvårdsutredningenBohusläns museum i Uddevalla. Göran Johansson berättar i sin föreläsning om erfarenheterna från Vanvårdsutredningen och diskuterar hur man kan höja säkerheten för barn i samhällsvården. Inbjudan till föreläsningen finns att läsa här.

Många barn av resandefolket har av myndigheterna placerats i barn och fosterhem och många hade det också dåligt där. Föreläsningen hålls i anslutning till utställningen Hitta hem, som visas på Bohusläns museum till och med 30 april.

Föreläsningen är kostnadsfri. För att veta hur många som kommer önskas anmälan via mail, senast 22 april, till Sofie Henryson Rudvall: sofie.henryson_rudvall@vgregion.se.