Läs konventionen!

Europarådet tycker att vi ska hylla den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Därför har man startat en kampang med särskild sida för att uppmana fler att göra just detta. Själva konventionen finns att läsa på nätet. På engelska och bland annat i en icke officiell svensk översättning.