Levekår blant utsatte

Foredrag om arkivforskning på Riksarkivet

Overskriften er Levekår blant utsatte tater/romanifolk. Fra støvete arkiver til moderne registerdata når kriminolog Siw Beate Lilleaas og sosiolog Dag Ellingsen ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (AFI), Høgskolen i Oslo og Akershus, holder foredrag om en levekårsundersøkelse (om dødelighet og utdanning) blant en utsatt gruppe tater/romanifolk i Norge født i perioden mellom 1941 og 1970.

Foredraget bygger på en av forskningsrapportene till NOU:n Assimilering og motstand fra 2015. Denne rapporten er med på å vise hvordan statens assimileringspolitikk rammet folkegruppen.

Foredraget tar sted mandag 30. mai klokken 14–15 i Wergelandsalen i Riksarkivbygningen, Maridalsveien i Oslo.

Foredraget er en del i Riksarkivets sin satsning Forskning på 1-2-3  for forskningsformidling. Talerstolen i Wergelandsalen overlates i tre kvarter mandag ettermiddag til forskere, studenter, arkivarer og andre som har drevet arkivstudier. Målet er å synliggjøre hvordan arkivene brukes innen forskning i dag. Gratis inngang. Programmet til Riksarkivet finnes her.