Lösdriveri och bondfångeri

Sveriges Radio har sedan förra sommaren gjort en rad inslag om romernas situation i Sverige och Europa. I dagens P1 Morgon fortsätter man granskningen. I inslagen och reportagen förekommer obehagligt välbekanta uttryck från några av de myndighetsrepresentanter som uttalar sig om varför man utvisat romer från Rumänien, trots att de som EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader. Jag vet att Norge agerade på ett liknande sätt under sommaren som gick.

Att romerna är några “andra” blir för mig tydligt när man säger “…och det är klart som människor är de väl rationella, använder sig av det som ger mesta utdelningen förstås…” när det gäller romer som spelar musik för att tjäna pengar. Detta anses vara en syssla som, enligt en polisiär tolkning, är en icke ärlig försörjning enligt förarbetena till en lag från 1954. En lag som gällde under en tid då utlänningslagen från 1945 gällde. Denna lag sa, som reportern påpekar, att “en utlänning som ankommer till riket må avvisas om han är zigenare.”

Här talas det om dagdriveri som ska vara “när man inte arbetar utan man vill få in pengar på annat sätt”. Här talas det om romer som bedriver bondfångeri som ska vara ett bedrägligt förfarande. En beskrivning av vad bondfångeri i är i inslaget “att sälja en stålring som en silverring. Nä, det kanske inte var något bra exempel.”

Nej – det var kanske inte något bra exempel. Orden och beskrivningarna till varför man avvisar romer idag är som sagt obehagligt välbekanta. De förekommer i officiella dokument om resande, romanifolk och taterer i både Sverige och Norge. Jag läser in 500 års tradition av särbehandling av resande i Sverige och hela Skandinavien i dagens svenska hanterande av Europas största minoritetsgrupp. I inslagen påpekar flera just dessa sammanhang. Svenska justitieombudsmannen utreder redan detta sätt att hantera EU-medborgare. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter säger att Sverige gör fel. Han menar att utvisningar på grund av lösdriveri och bondfångeri är en kränkning av EU-bestämmelserna. Vi har en skandinavisk historia av minoritetsbehandling som vi har anledning att skämmas över. Jag hoppas att det inte är vår framtid.

Bodil