Många kommer

Det är många namn att hålla ordning på när det är seminarium. Foto: Bodil Andersson

De sista förberedelserna för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartets seminarium Familjen i fokus är igång. Fler medier skriver om arrangemanget. Bland annat nättidningen Rötter.

Nu är också namnskyltarna klara. De gör att till och med en namnglömsk projektledare ska klara av att klara av att hälsa vänligt på alla som deltar.

Genom att planera om lite i möbleringen hoppas vi också kunna ta emot lite fler personer än vad vi ursprungligen räknat med. Intresset för att komma är fortfarande stort. Vi ser fram emot två välfyllda dagar med seminarium och utställningsinvigning på Bohusläns museum.