Med reportern i hälarna

Liv Andersen berättade för reportern från NRK Östfold om varför hon vill berätta om platser reisendes folk använt. Foto: Bodil Andersson

Med en reporter från NRK Östfold i hälarna var Det skandinaviske reisendekartet och och projektet De reisende i Buskerud igår ute i skogen strax utanför Svinesund för att försöka finna en plats som tidigare använts av tatere. Det var Liv Andersen i Buskerudsprojektet som tidigare besökt platsen och som nu ville försöka hitta tillbaka.

Samtidigt som vi på jakt efter resterna av ett hus halkade fram i en fuktig och hal slänt täckt av mossa och fallna höstlöv försökte vi förklara för radioreportern varför det är viktigt att berätta. Det er viktig for etterkommerne at disse plassene blir kendte, förklarade Liv bland annat.

Stenar i mängd och spår av grävmaskiner gjorde oss osäkra. Det som idag är en trädbevuxen stenhög är arkeologens bästa tips som rest av ett hus i slänten vid Svinesund. Foto: Bodil Andersson

Besöket i slänten nära Svinesund visade också hur svårt det kan vara att finna de kulturminnen som berättar om resandes historia. Tidigare öppna platser växer igen. Resterna av murar från ett hus kan falla samman. Vägars sträckning och infarter ändras. I det område vi rörde oss har man dessutom varit ute med grävmaskiner och naturen såg inte riktigt ut som Liv mindes den från sitt förra besök tillsammans med personer som berättade om platsen. Vi kan inte säga säkert att vi fann husgrunden men tillämpad inventering blev det! Nu vet vi vilket område vi ska besöka igen tidigt på våren då markens konturer är mer synliga.

Vi gick över ett stort område och hittade en väl skyddad plats som vi gärna använt som bo- eller lägerplats. Vi var inte ensamma om den idén... Foto: Bodil Andersson

Bortsett från att vi fick träffa en radioreporter hade mötet mellan Det skandinaviske reisendekartet och och De reisende i Buskerud syftet att diskutera hur vi ska utveckla vårt samarbete. Vi diskuterade gemensamma inventeringsmetoder och användning av en och samma databas så att berättelser om platser i Buskerud och Östfold, Bohuslän och Dalsland finner samma väg ut på Internet.

Vårt samarbete är angeläget av flera skäl – främst för att vi delar mål och mening med våra dokumentationer. Eftersom vi båda dessutom har Taterne/romanifolkets kulturfond som en av våra finansiärer ser vi också det som extra viktigt att använda dessa medel på det mest effektiva sättet. Efter mötet är vi lite mer säkra på hur vi kan samarbeta och vi ska försöka sätta upp en gemensam inventeringsmall.