Media inviterat

Nu har information om nästa veckas seminarium, Rätten till kulturminnena och historien, som vi håller i vid Tingvall i norra Bohuslän den 6 oktober, gått ut till svenska och norska medier. Vi hoppas att deras intresse för programmet ska vara lika stort som det varit från alla som har anmält sig.

Vi har både skickat ut ett pressmeddelande för publicering i press, radio och TV och en inbjudan till media att ta del av dagen. Berätta gärna om ni läser något om seminariet i era lokala medier.