Mere minoritet i skolevesenet

Det pågår et arbeid før å få kunnskapen om de nasjonale minoritetene bedre inn i det norske skolesystemet. Selv om undervisning  om de nasjonale minoritetene pålagt er er kunnskapen om gruppene i skolevesenet svært begrenset. Tidligere denne uken ble norske museer og arkiv som arbeider med nasjonale minoriteter invitert av Utdanningsdirektoratet, Kulturrådet og Nasjonalt senter for flerkulturell oplæring, NAFO. Grunnen til møtet var det arbeid som er igang med en nettresurs for skolevesenet og barnehager om de nasjonale minoritetene.

I møtet ble det fortalt om arbeide sammen med de nasjonale minoritetene, som ved siden om romanifolket/taterne er jøder, kvener, skogfinner og romfolket. Mange gode erfaringer ble delt. Representantene fra minoritetene og museene ville at den digitale opplæringen, som vil bli lagd,  skulle gi mulighet til møter med minoritetene og at skolebesøk i museene vil bli sett som sentrale. Det ble poengtert at direkte kontakt med menneskene fra minoritetsgruppene er den beste måten å lære om det mangfoldige Norge. Dessuten at mangfolden er en felles historie og at det ved å lære om minoriteter læres om hele landet.

Representantene fra vil senere ta kontakt med museene før å utveksle mer fakta. Nettresursen vil bli lansert etter sommerferien.