Minister i replik

Integrationsminister Erik Ullenhag lämnar på tidningen DN:s hemsida under rubriken 2012 ska bli en nystart för romer i Sverige en replik på Bo Hazells debattinlägg i samma forum precis före årsskiftet.

I repliken vidhåller ministern sin inställning att det inte är aktuellt med någon ekonomisk kompensation till resandefolket eller romerna. Däremot ser han det som angeläget att undersöka hur staten behandlat dessa minoriteter. Han skriver: Vi har såväl en historia som en nutid att skämmas över när det gäller romer. Nu handlar det om att göra rätt saker i dag så att vi inte behöver ha en framtid att skämmas för också.

En sanningskommission är inte aktuell utan det räcker med den vitbok som nu är aktuell, menar han vidare. Från och med 2012 ska regeringen också satsa 46 miljoner på “en strategi för romers inkludering”. Inkluderas resandefolkets kultur och historia i detta?