Minn på!

I aften er det sammenkomst om de reisende/taterne i fjellregionen ved Nordösterdalsmuseet i Tynset. Utstillingene vil bli stående hele sommeren. Se mer her.

Imorgen onsdag holder Anne Minken prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap. På torsdag er det disputas. Alt skjer på Universitetet i Oslo. Se mer her.