Minnesanteckningar från seminarium

Till sist är de här – minnesanteckningarna från Den skandinaviska resandekartans seminarium Rätten till kulturminnena och historien som vi arrangerade den 6 oktober.

Jag ber om ursäkt för existerande korrekturfel. En del sådana uppstod av oförklarliga anledningar när filen konverterades till pdf-format. Meddela mig gärna om det förekommer andra fel i dokumentet så rättar jag till.

I samband med att jag lägger ut denna fil för nedladdning skapar jag också fliken Rapporterat i toppmenyn. Där laddar vi i framtiden upp dokumentationer av aktiviteter i projektet som vi tror flera kan ha glädje av.

Ladda ner minnesanteckningarna här.