Minnesmärke till Jönköping

Jönköping kommer att få ett minnesmärke över de så kallade tattarkravallerna i Jönköping 1948. En arbetsgrupp har tagit fram ett underlag till minnesmärkets utformning. Syftet med minnesmärket är att berätta om händelserna 1948 när många av resandefolket utsattses för våld och hot från majoritetsbefolkningen. Dessutom ska det berätta om folkgruppens positiva betydelse för Jönköping.

Det är kulturnämnden i Jönköping som står bakom minnesmärket. Det utlyses på anbud ett konstnärligt uppdrag om hur det ska utformas. I arbetsgruppen ingår kommunala representanter, en historiskt sakkunnig och två personer från resandefolket, vilka själva utsattes för de traumatiska händelserna 1948. Exakt var märket ska placeras har ännu inte beslutats.

Information om minnesmärket och hur man går till väga för att skicka in ett idéförslag för utformningen framgår på kommunens hemsida.