Minnesord

Liv Andersen vid ett besök vid resandeboplatsen Snarsmon, hösten 2011. Foto: Bodil Andersson

Liv Andersen, resande och författare, har avlidit efter en tids sjukdom. Reisendekartet har under projekttiden haft kontakter med Liv och hennes samarbetpartner historikern Bent Ek gällande deras arbete med att dokumentera De reisende i Buskerud.

Liv skrev också flera böcker om de reisende. Bland annat barnböckerna om Vesle-Hjalmar. Hon har också samarbetat med författaren Britt Karin Larsen.

Under Livs sjukdomstid har dokumentationsprojektet i Buskerud i princip stått stilla. Bent Ek meddelar har han har intentionen att fortsätta arbetet, eventuellt med någon ny samarbetspartner.

Published