Minoritetene prioriteres av Riksantikvaren

150701FredningKulturminner fra de nasjonale minoritetene vil frem til 2020 være høyt prioritert for fredning i Norge. En kartlegging av hva som allerede er fredet har vist at Norge mangler kulturminner fra flere sentrale deler av historien. Til denne mangelen hører kulturminner fra de nasjonale minoritetene.

I fredningsstrategien er nå ti prioriterte temaer valgt ut. Første prioritet har kulturminner som forteller om forsvars- og krigshistorie, om dette finnes allerede spesielle satsinger. De nasjonale minoritetene, kvener, jøder, skogfinner, rom og tater/romani har fått 2. prioritet.

Videre vil flere kulturminner få større oppmerksomhet i perioden framover. Kulturminner i utmark, Handel, Fellesskap og demokrati, Rekreasjon, fritid og folkehelse, Ferdsel, Industri, Bosetting etter industrialiseringen, og til sist Etter-reformatoriske, arkeologiske kulturminner. Det er interessant at flere av de andre prioriterte områdene er relevante når det kommer til fortellingen om romanifolket/taternes sin historie og kulturminnene fra denne historien.

Fredningsstrategien er et grunnlag for hvordan fylkeskonservatorene i alle Norges fylker vil arbeide fremover. Strategien og alle vedlegg med begrunnelser til prioriteringene finnes for å laste ned her.