Minoriteterna till kulturdepartementet

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har ansvaret för de nationella minoriteterna i den nya svenska rödgröna regeringen. Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet.

Det blir Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöpartiet,  som i fortsättningen ansvarar för frågor som rör de nationella minoriteterna, diskriminering och mänskliga rättigheter i den nya svenska regeringen. Dessa uppgifter kommer att föras över till Kulturdepartementet.

I förra regeringen låg ansvaret för de nationella minoriteterna under Arbetsmarknadsdepartementet och dåvarande integrationsminister Erik Ullenhag, folkpartiet. Demokratifrågorna låg tidigare under Justitiedepartementet.

Den praktiska organisationsförändringen träder i kraft vid årsskiftet men genom en särskild paragraf i Regeringsformen är Alice Bah Kuhnke redan den som är regeringens  föredragande i dessa frågor.

Published
Categorized as Folket