Minoritetsststøtte fordelt

Fire organisasjoner for romanifolket/taterne og to prosjekter er blitt tildelt støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening, Romanifolkets kystkultur, og Romanifolkets riksforbund er tildelt støtte for å ivareta og representere folkegruppens interesser. Organisasjoner for de andre nasjonale minoritetene blir også tildelt støtte.

– Regjeringen ønsker at nasjonale minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Innsatsen de nasjonale minoritetenes interesseorganisasjoner gjør er et viktig bidrag i dette arbeidet. Regjeringen støtter derfor organisasjonenes arbeid med totalt 5,2 millioner kroner i år, sier statssekretær Anders Bals i Kommunal- og  moderniseringsdepartementet, på hjemmesiden til departementet.

To prosjekter er tildelt støtte for prosjekter ovenfor romanifolket/taterne. Oslo byarkiv skal lage heftet De reisende i byen. Hedmark fylkeskommune og Glomdalsmuseet vil drive et formidlingsprosjekt ovenfor grundloven.

Published
Categorized as Folket