Modersmålsinformation

På svenska Skolverkets hemsida finns material om romani samlat. Under rubriken Romani chib – resande finns texter om resandefolket och om språket. Materialet ingår i temat Modersmål och är tänkt att vända sig till skolornas personal för att hjälpa dem att ge sina elever med resandeursprung stöttning. Sidan hänvisar också till de läromedel som kan användas. Det är lite tunt på den fronten än så länge.