Modersmålsundervisning för fler

Från och med läsåret 2015 får fler skolelever från de svenska nationella minoriteterna rätt till modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. Tidigare har det varit ett krav att minoritetsspråket ska vara vårdnadshavares modersmål. Detta krav tas nu bort. Desutom behöver eleverna inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning. Detta har riksdagen beslutat.

Kravet har gjort att många barn inom minoriteterna inte haft rätt till skolundervisning i sitt minoritetsspråk. Det har bland annat drabbat barn av resandefolket, eftersom resanderomanin i många familjer inte längre är ett fullt ut använt språk. Den nya lagstiftningen bör öppna för fler att öka sina kunskaper i det nationella minoritetsspråket. Problemet att finna modersmålslärare är dock inte löst i och med den nya lagstiftningen.