Möte med slutsatser

Utvärderingspunkter
Bra saker med arbetet i Reisendekartet enligt projektets styrgrupp. Foto: Bodil Andersson

En kreativ och något utökad styrgrupp för Reisendekartet har hållit sitt avslutande möte. Det blev i vanlig ordning ett kreativt möte med många och bitvis långa diskussioner.

Styrgruppen fick en redovisning av läget i projektet och vi följde upp hur den nya Resandekartan har fungerat så här långt. Mycket tid ägnades också åt att försöka samla oss kring visionerna inför framtiden. Vad ska göras och hur ska vi organisera det kommande projektet, som inleds om bara några veckor.

Allra sist gjorde vi en utvärdering av det arbete vi nu genomfört tillsammans i tre år. Alla i gruppen fick framföra vad de tyckte varit bra och vad som varit mindre bra. Vi hade även här ett framtidsfokus och gick igenom vad vi ska tänka på inför framtiden för att lyckas att arbete väl tillsammans. Just samarbetet och att resande och majoritetssamhället skapat Resandekartan tillsammans var de punkter som allra oftast kom tillbaka när vi talade om vad som fungerat bra under tre år med Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet. Tidsoptimism och små resurser hörde till de mer negativa punkter som kom upp,