“Museer behöver ta ställning”

Registreringar av minoriteter och viktiga exempel på hur detta kan motverkas. Om detta skriver Britt-Inger Lundqvist, resande och etnolog knuten till Örebro läns museum i en artikel som beställts till Riksutställningars hemsida.

I artikeln gör Britt-Inger personliga reflektioner kring hur hon upplevde de första dagarna efter att Skånepolisens registrering av romer hade avslöjas. Det allra första var att åka på ett möte med Resandekartan: För oss som finns på Resandekartans möte blir dessa register en bekräftelse på hur viktigt vårt arbete är, hur angeläget det är att resande och romer syns och sätts in i ett större sammanhang. Hon beskriver upprördheten över registren, en upprördhet som finns där, trots att registren inte väcker någon förvåning.

Goda exempel på insatser för att visa resandefolket och romerna tas upp i artikeln. Utställningen Möt resandefolket! på Bohusläns museum, resandeorganisationerna, romskt kulturcentrum och andra som arbetar för att den nationella minoritetsgruppen romer och resandefolket ska få en plats på andra ställen än i polisens register. Varje minoritets historia måste dokumenteras så inte berättelserna inte försvinner som vattenpölar om sommaren, ni vet, tills ingen vet om att det ens funnits minoriteter.

Published
Categorized as Media