Museipersonal informerad

Richard Magito Brun

Idag har personalen på Bohusläns museum fått lyssna till en föreläsning om resandefolket. Föreläsningen hölls av Richard Magito Brun i Kulturgruppen för resandefolket.

Föreläsningen var mycket uppskattad och gav flera aha-upplevelser. Genom ömsesidigt kunskapsutbyte gavs också nya trådar i resandefolkets historia att följa upp.