Museumsnyheter

På Glomdalsmuseets Latjo Drom sidor ligger en text och fina bilder från Resandefolket (minst) 500 år i Skandinavien. Även Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger uppmärksammar arrangemanget med en artikel på sin hemsida.