Museumsseminar om nasjonale minoriteter

Mer fellesting enn det vi trodde at det var. Det er en del at samtale om. Med disse ordene avsluttet Espen Hernes, leder ved museumsseksjonen ved Kulturrådet, forrige uke et seminar for museer som driver med Norges fem nasjonale minoriteter. Seminaret tok sted på Glomdalsmuseet i Elverum. Østfoldmuseene var til stede, sammen med Haugalandmuseene og selvfølgeli Glomdalsmuseet. Disse tre museene arbeider med romanifolket/taternes kultur og i historie. Dessuten var Oslo museum, som i høst åpnet en utstilling om roma/sigøynere, Jødisk museum i Oslo, Norsk Skogfinsk Museum og Varanger museum med kvensk virksomhet tilstede.

Dette møtet tok tak i hvordan museer som fokuserer på nasjonale minoriteter kan utvikles. Alle de museene som deltok gav en presentasjon av arbeidet sitt og det var mange gode innspill på dette. Det ble blant annet snakket om at museene trenger å bli flinkere til å vise frem den kompetanse de har ovenfor de nasjonale minoritetene. Dette er særlig relevant når det er litt usikkert hvordan minoritetspolitikken vil se ut i Norge fremover.

Norske museer har et ansvar å jobbe med forvaltning, forskning, formidling og fornying. For nasjonale minoriteter finnes en rammekonvensjon som sier at folket skal ha effektiv deltakelse i det som blir forvaltet, forsket og formidlet ovenfor dem. Mye av diskusjonene tok seg av vad det dette uttrykket “effektiv deltakelse” egentlig innebærer og hvordan det blir bruk. Alle museene var tydelige med att det å jobbe med nasjonale minoriteter gir spesielle utfordringer men også mye ny kunnskap.

Gjenstander uten menneskene bak dem blir lite interessant, sa Anna Gustavsen, Glomdalsmuseet. Det gjelder også nasjonale minoriteter i museumsverdenen.