Mycket radio med anledning av bok

Efter att Bo Hazell kommit med en ny upplaga av sin bok Resandefolket – Från tattare till traveller har det i Sverige sänts en del radio om boken och om resandefolket. Det började med ett inslag i Vetenskapsradion Språket.

P4 Värmland sände i sitt eftermiddagsprogram den 17 november under rubriken I den förtigna folkgruppens spår. I gränslandskapet Värmland talar man också en del om kopplingen till Norge. En intervju med Bo Hazell  inleds i detta ljudklipp. Sedan fortsätter intervjun i ett andra klipp där också ett inslag från Sveriges radios arkiv från 1953 ingår.

Med koppling till just denna sändning finns också en recension av boken gjord hos Pocketpinglorna.

Under november berättade också Radio Romano om boken. Här berättar Bo Hazell bland annat om behovet om en sanningskommission om hur romer och resande behandlats. Det mesta av inslaget är på romani chib.

I programmet Efter 3 i P4 Västernorrland sändes cirka 20 minuter in i sändningen den  14 december en intervju med Bo Hazell. Fokus i intervjun är platsnamn och hur de berättar om resandefolkets närvaro i landskapet och om samspelet mellan resande och fastboende.

P4 Dalarnas program Centralen nämner den 15 december  arbetet med Den skandinaviska resandekartan. Cirka sex minuter in i programmet börjar inslaget om resandefolket.

P4 Kalmar har som vi tidigare berättat sänt en rad reportage om romer och resande på senare tid. Ett långt stycke låg i programmet Fokus den 19 december. Cirka 8 minuter in i klippet börjar inslaget om i vilken utsträckning man kan lära sig om resandefolket i den svenska skolans litteratur. Bland annat skildras hur tre elever på Kalmarsundsskolan gjort en fördjupningsuppgift om romer och resandefolket. 14 minuter in kommer en intervju med Bo Hazell som bland annat kommenterar den svaga undervisningen om nationella minoriteter och resandefolket. Totalt ägnar man nära 20 minuter åt ämnet.

Ljudklippen från Sveriges Radio ligger normalt ute 30 dagar efter sändning.