Mycket resandefolk på Bohusläns museum

Om resandefolket på Bohusläns museums hemsida.Utställningen Möt resandefolket! på Bohusläns museum har kompletterats av en rad texter om folket och dess kultur och historia på museets nya hemsidor.

Utställningen presenteras på nätet med en egen sida. Arbetet med resandeboplatsen Snarsmon presenteras i text och bilder. Även boken Snarsmon – resandebyn där vägar möts har en egen sida. Detsamma gäller Resandekartan.

Inte minst berättar sidorna om vilka resandefolket är, varifrån folket kommer, livet längs vägen och cirkuslivet. Vi får också möjlighet att ta del av den första säkra officiella noteringen om resandefolket i offentliga svenska handlingar. Den kommer från Stockholms stads tänkebok 1512.

Published
Categorized as Folket