Myndighetsnyhet

Östfold fylkeskommune uppmärksammade kort efter att beslutet fattats att Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet tilldelats pengar från Interreg Et grenselöst samarbeid. Särskilt glädjande är formuleringen att Prosjektet skal gjöre 500 års “vandrehistorie” i grensetraktene tilgjenglig for deg och meg. Det är ju just det vi vill. Att det har gått fram känns hoppingivande för framtiden.

Hela texten ligger här.

/Bodil