Nationellt center utreds i Sverige

Svenska kulturdepartementet har fått i uppdrag att närmare utreda möjligheterna för hur ett nationellt center för romska frågor ska kunna inrättas. Det är dpartementsrådet Charlotta Wickman kommer att leda utredningsarbetet och ska beakta förslagen som lämnats av Kommissionen mot antiziganism (SOU 2016:44). Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2018.

Utrrdningen är en följd av de förslag som lämnades av Kommissionen mot antiziganism (SOU 2016:44). Läs mer om den kommande utredningen här.

I Sverige ingår resandefolket i den nationella minoritetsgrupper romer.