Nätverksträff

Title: Nätverksträff
Location: Hotell Carl XII samt Kyrkans hus och Biblioteket, Ed, Sverige
Description: Resandekultur i lokalt och skandinaviskt perspektiv – tema kulturminnen. Föredrag, exkursioner, utställningar. Vi försöker lägga grunden till ett skandinaviskt nätverk.
Arrangörer Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum med stöd från bla RT-fondet och Letterstedtska föreningen.
Start Date: 2010-10-29
Start Time: 13:00
End Date: 2010:10:30
End Time: 17:00