Nekas grundläggande mänskliga rättigheter

Resande och romer nekas grundläggande mänskliga rättigheter. Detta kom EU:s dåvarande kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, fram till i rapporten Human rights of Roma and Travellers in Europe som publicerades under våren.

Naturligtvis skiljer sig förhållandena åt mycket mellan olika länder och olika grupper av resande och romer men rapporten, som är på över 250 sidor och skriven på engelska, visar en hård verklighet. Den finner att många resande och romer i Europa har lägre utbildning är den övriga befolkningen i sina länder, det råder större arbetslöshet, lägre boendestandard och folkhälsotal än bland övriga européer. I rapporten läggs också förslag för att förbättra förhållandena för Europas största minoriteter.

Läs mer om rapporten här. Själva rapporten går att ladda ner på denna adress.