Norsk kulturråd støtter Reisendekartet

I siste tildelingsrunde besluttet kulturrådet i Norge om å gi støtte  til Reisendekartet sitt arbeid fremover. Det planlagte arbeidet vil gå over tre år og denne innvilgingen støtter oppstarten det første året. Innvilgingen var på kroner 100 000.

Vi gleder oss til at Reisendekartets nye fase med dette er begynt å komme på banen ved denne første innvilgingen.