Norsk sannhetskommisjon tillsatt

Den 8 januari i år skrev Aftenposten om den sannhetskommisjon som norska regeringen tillsatt för att undersöka hur romanifolket/taterne har behandlats i Norge.

I Norge har fornyingsminister Rigmor Aasrud tillsatt den grupp som ska verka som en sanningskommission när det gäller hur norska myndigheter, organisationer och verksamheter har behandlat folkgruppen historiskt. Kommissionen ska lämna sin rapport senast den 30 november 2013.

I kommissionen ingår sex forskare med kunskap i området. Dessutom har tre norska organisationer för resandefolket var sin observatörsplats i arbetet. Kommisionens arbete ska ledas av professor Asbjørn Eide.

I det mandat som kommissionen tilldelats understryks betydelsen av representanterna för folkgruppen i det arbete som ska utföras. Detta gäller både som rena observatörer men också för kontaktskapande och att hjälpa till att finna information som det är relevant att kommissionen tar upp.

På fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets hemsida ligger departementets pressmeddelande om vilket uppdrag kommissionen fått.

Det ska bli spännande att följa kommissionens arbete liksom att se om Sverige kommer att följa det norska initiativet.

/Bodil