Ny leder for granskingutvalg

Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister, blir ny leder for  utvalget som kartlegger politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne. Tidligere leder Asbjørn Eide gikk av i desember etter intern kritikk.

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud sier i en kommentar: Knut Vollebæk er en dyktig leder som har bred erfaring i å jobbe med nasjonale minoriteter, i en rekke europeiske land. Jeg er glad for at Vollebæk har sagt ja til å påta seg det viktige arbeidet med å lede romaniutvalget videre, og danne grunnlag for videre forsoning og bevaring av romanifolkets kultur.

Vollebæk begynner i utvalget i august. Utvalget har fått utsatt frist til å avlevere rapport til 31. mai 2015.

Se pressemelding fra departementet her. Informasjon om utvalget finnes her.