Ny plats: Bygdegården i Högsäter

Platsen vid Bygdegården i Högsäter
Vid en vägkorsning intill bygdegården i Högsäter låg tidigare en lägerplats. Foto: Bodil Andersson

I många orter finns det platser för övernattning som varit mer eller mindre officiella. Detta är platser dit man hänvisat resenärer som behövt någon plats för natten. Resandefolket har ofta nyttjat platser som dessa under sina färder. Det är inte ovanligt att denna slags platser i senare tid utvecklats till campingplatser.

En anvisad plats av detta slag fanns i Högsäter i Färgelanda kommun i Dalsland. Denna plats användes in på 1940-talet och då hade också en bygdegård byggts på samma område.

Platsen har nu fått en egen punkt på Resandekartan. Vi har kallat den Bygdegården Högsäter.