Ny plats: Tångelanda

Lägerplatsen i Tångelanda
Intill vägkrysset i Tångelanda i Dalsland fanns tidigare en lägerplats. Foto: Bodil Andersson

På 1930-40-talen fanns en anvisad plats vid tingsorten Tångelanda i mellersta Dalsland där resenärer hade tillstånd att övernatta. Platsen användes av både av resandefolket, av romer och andra som behövde en plats att övernatta. Eftersom Tångelanda blev tingsplats redan på 1700-talet är det troligt att platsen användes som lägerplats under större delen av 1800-talet.

Platsen ligger i en vägkorsning och alldeles intill länsväg 172. Nu finns lägerplatsen i Tångelanda också på Resandekartan.