Ny svensk resandeförening

Det har startats en ny resandeförening i Sverige. Namnet är RUNG: Resande, ung, ny och gammal. Föreningen har ett norrländskt fokus och kommer som första aktivitet ordna en träff för alla resande som hålls just i Norrland.

Föreningen har en önskan att att samla olika åldrar av resande. Man hoppas också att de som nyligen fått kännedom om sin resandebakgrund ska känna sig välkomna, likväl som de som alltid levt ett resandeliv. I den första styrelsen finns också flera personer med ett stort engagemang i frågor som rör omhändertagna barn.