Nya berättelser till gammalt arkiv

Det historiska materialet hos Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg om resandefolket är stort. Men det består i princip bara av uppgifter som buros, icke resande, har lämnat. Detta ändrar arkivet på nu med nya insamlingar där resandefolket själv berättar om sin kultur och historia. Resandefolkets språk och kultur, heter ett insamlingsarbete som inletts vid arkivet.

Hur är det och hur har det varit att vara resande i Sverige? Detta är vad arkivet hoppas Sveriges resande kommer att vilja svara på. Det finns många uppgifter om resandefolket i arkivet. Det mesta är insamlat på 1930-40-talen och sprider i mycket den tidens syn på “tattarplågan”, samtidigt som det finns många positiva berättelser om resandefolket, eller tattarna som det då stod på arkivkorten. När resandefolket själva berättar blir det andra skildringar som sparas för framtiden. Genom dem ska nutiden och framtiden få en bättre bild av resandefolket. Läs mer om projektet här.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ingår i myndigheten Institutet för språk och folkminnen.