Nye relasjoner

“Latjo drom” – den gode reisen?” heter en artikel om Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taterens kultur og historie som nå er publisert i den helt nye boken Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn. Artikkelen er skrevet av Mari Østhaug Møystad.

I boka finner man syv artikler som både oppsummerer status quo i Norge i dag og gir innblikk i arbeidet bak kulissene i fire utvalgte museer. Bakgrunnen til boken er at museenes samfunnsrolle er i utvikling, og dette reiser nye etiske problemstillinger og kan gi utfordringer i forhold til samtidsdokumentasjon av kontroversielle temaer, spesielt når man presenterer enkeltpersoners historie. Derfor har en gruppe forfattere blitt invitert til å utdype dette temaet. Dessuten har ansatte ved norske museer fått spørsmål om hvordan de arbeider med slike problemstillinger og hvilke erfaringer de har gjort seg.

Boken kan lastes ned på norsk og engelsk her.