Nye relasjoner

“Latjo drom” – den gode reisen?” heter en artikel om Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taterens kultur og historie som nå er publisert i den helt nye boken Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn. Artikkelen er skrevet av Mari Østhaug Møystad. I boka finner man syv artikler som både oppsummerer status quo i Norge i dag og gir… Continue reading Nye relasjoner

Cirkusfolket och zuluprinsen

Olika grupper som ses av majoriteten som annorlunda kan ofta ha stor nytta av varandra. Så var det på 1800-talet när cirkusfamiljen Eisfeldt, med stark grund i resandefolket, och prinsen Umkwelantaba från Zululand i södra Afrika under en period slog sig samman för föreställningar i Sverige och andra delar av Europa. Om detta samarbete och de… Continue reading Cirkusfolket och zuluprinsen

Ansökan för språksstöd

Från och med den första december går det att söka bidrag till projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningstiden pågår från den 1 december 2016 till och med den 20 januari 2017. Bidrag kan ges till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare… Continue reading Ansökan för språksstöd

Published
Categorized as Språk Tagged

Tatere i Norge 1973

TV-programmet Vindu mot vår tid – Tatere i Norge från 1973 er nå til å se på nett. I programmet forteller Johan Lauritzen om å være reisende og om være rammet for innsatsene til Norsk misjon blant hjemløse. Datidens generalsekretær i misjonen, Olav Bjørnstad, forteller fra sitt ståsted og får spørsmålet om misjonen driver med tvangsintegrering.… Continue reading Tatere i Norge 1973

Personbilder på nätet

Stockholms stadsarkiv  har lagt ut sin samling av Stockholmspolisens signalementbeskrivningar från åren 1869-1920 på nätet. I dessa bilder går det att finna tidiga fotografier på personer. Till en del av beskrivningar finns också skriftliga uppgifter om personernas utseende. Medlemmar av resandefolket har genom historien och sitt levnadssätt, där de sågs som ”lösdrivande”, hamnat i register… Continue reading Personbilder på nätet

Published
Categorized as Forskning

Avhandling om politiets behandling av reisende

I en avhandling for doktorgraden har Chalak Kaveh ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo lagt fram undersøkelsene sine ovenfor hvordan romanifolket/taterne ble behandlet av det norske politi- og domstolsapparatet i perioden 1900-1960. I avhandlingen ”Omstreiferuvæsenet”: Politiets og domstolenes behandling av tatere og sigøynere 1900-1960 har Kaveh sett på hvordan behandlingen ser ut i arkivene i… Continue reading Avhandling om politiets behandling av reisende

Resandemässa i Östmark

Söndagen den 13 november uppmärksammas resandefolket i Östmark i nordvästra Värmland med bland annat en bussrundtur och mässa. Dagen inleds med soppa och kaffe i Östmarks församlingshem, Därefter följer en två timmar lång bussresa i resandefolkets spår i Östmarksbygden. Dagen avslutas med kransnedläggning vid “knivkungen” Johan Fredrik Hedenberg gravplats på Östmarks bygdegård där bland annat bönen… Continue reading Resandemässa i Östmark

Tilskudd til nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer to tilskuddsordninger til nasjonale minoriteter. Tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter skal bidra til å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, sikrer like muligheter og motvirker diskriminering. Nå er det mulig å søke driftstøtte for nasjonale minoriteters organisasjoner og prosjektstøtte. Søknadene skal sendes innen 15. november. Departementet har lagd en nettside egnet hvordan… Continue reading Tilskudd til nasjonale minoriteter

Resandefolket och Astrid i Göteborg

Till minne av den första säkra anteckningen om att resandefolket – tatra – kommit till Sverige firas resandefolkets dag den 29 september. I Göteborg uppmärksammas i år denna dag på Trappscenen på Stadsbiblioteket. Evenemanget öppnas av bibliotekschefen Christina Persson, Maria Bogeblad och Simon Wallengren för ett samtal om resandefolket och mänskliga rättigheter. Ingegerd Sahlström, från Astrid Lindgren-sällskapet talar om resande i… Continue reading Resandefolket och Astrid i Göteborg