Nyhetssamling

Nättidningen Svensk historia bjuder på en stor kunskapsbank inom historia. Här samlas nyheter som berättar om den svenska historien. Man kan också få kännedom om aktuella utställningar, historiedebatter, forskning som pågår nu och mycket annat. Bland annat finns en flik för historiedebatt. Tidningen innehåller också en diger länklista där det går att finna vägen till en rad olika ämnesområden.

I litteraturlistan finner vi några böcker som skildrar resandefolket ur olika synvinklar.