Nytt styre for kulturfondet

Romanifolket/taternes kulturfond har fått et nytt styre. Nygammel styreleder er Holger Gustavsen fra Taternes Landsforening. Nestleder er Nina J. R. Pettersen for Landsorganisasjonen for romanifolket.

Øvrige medlemmer i styret er nå Kai-Samuel Vigardt og Nora Christin Petttersen fra Romanifolkets Riksforbund. Rita Norma Wallin, LOR, og Lennart Karlsen, TL.

Tidligere statssekretær Raimo Valle er nytt styremedlem oppnevnt av staten.