Nyttig informasjon for fortsettelse

Det er forsinket men nå ser det ut til å bli en mer tydelig med tidsrammene for Interreg-programmet for Sverige-Norge. Dette programmet har vært til god hjelp i utviklingen av Reisendekartet og vi håper at vi vil bli med i virksomheten videre fremover. Nå ønsker vi å få videreutvikle fortellingen ovenfor romanifolket/taterne i grensestrøkene mellom Norge och Sverige.

I et informasjonsmøte på Ørje, ved E18 rett ved svenskegrensen, ble mye fortalt om det nye programmet hvor EU og Norge ønsker å få grenseregionen mellom Norge i Sverige til en god fremtid. En del av det nye programmet tar før seg kultur og fra denne delen ønsker vi å søke midler for et nytt prosjekt.

Prosjektplanen er ferdig etter den jobben som i det siste året er gjord av Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes Landsforening, Bohusläns museum, Värmlands Museum og Østfoldmuseene. Noen har gitt penger til jobben og nå skal vi prøve å finne noe mer så at vi kan sende inn en søknad direkte når det blir mulig å gjøre det.