Om resandeplatser i radion

I Sveriges Radions Vetenskapsradion Språket handlar denna veckas program bland annat om resandefolket och platsnamn som berättar om det mångkulturella Sverige. Det är författaren Bo Hazell som pratar om detta med anledning av att hans bok Resandefolket – från tattare till traveller nu kommer med en ny upplaga. I denna upplaga finns bland annat ett nyskrivet kapitel om platsnamn. Bo Hazell ingår också i Den skandinaviska resandekartans referensgrupp.

I programmet länkar man också till en sändning från 2008 då man talade om den då nyutkomna Ordbok över svensk romani.

Lyssna på sändningen här.