På tur

Karl-Erik Andersson, längst till höger, guidade nära 60 personer vid Skojareberget. Foto: Bodil Andersson

I det dolda finns många boplatser där resande genom tiderna samlats. Platser där man kunnat på mer eller mindre fast och under längre och kortare tider. Ofta är dessa platser okända för omgivningen men det finns också personer som under lång tid arbetat för att dokumentera detta kulturarv.

I Dalsland finns Karl-Erik som i över 30 år samlat på berättelser om den boplats som hette Låret – efter formen på den åker som låg intill – och i folkmun kallades Skojareberget efter de “skojare” som bodde här. I trakten har det också bedrivits släktforskning som gör att vi ganska väl vet vilka som bott i skogsmarken i utkanten av dåvarande Rölanda kommun och alldeles intill viktiga vägar till Norge.

Björn Nickolaysen, Landsorganisasjonen for Romanifolket, representerar sin förening i Den skandinaviska resandekartans styr- och referensgrupp. Författaren Bo Hazell sitter i referensgruppen. Båda deltog i vandringen vid Skojareberget. Foto: Bodil Andersson

Karl-Erik kan berätta vem som bodde vid vilken plats i området. Han har små anekdoter om händelser i och kring Skojareberget. Genom gamla protokoll kan han skildra ting som de resande i detta område ägde och vad de ansåg sig behöva köpa. Det går också att visa vilka varor de sålde. Skojareberget och det insamlade materialet är en guldgruva som vi önskar visa upp för allmänheten i mycket större utsträckning än tidigare.

Över 60 personer halkade under nätverksträffen och temadagen med ut i den höstblöta skogen några kilometer utanför Ed. Jag hoppas alla fick goda minnen därifrån, strapatserna till trots.

/Bodil