Påminnelse!

Kommande helg är full av arrangemang. På lördag 7 maj är det inte bara minnesmarkering vid Ris kirke i Oslo som lockar den som är intresserad av resandefolkets historia. Det är också den dag då Svenska historikermötet 2011 avslutas i Göteborg. Som vi tidigare berättat innehåller lördagen vid Göteborgs universitet en session som berör resandekulturen. Namnet på inslaget är Tattare, resande, romer. Det svenska samhället och de kringvandrande minoriteterna.