Påminnelse!

Kommande helg är full av arrangemang. På lördag 7 maj är det inte bara minnesmarkering vid Ris kirke i Oslo som lockar den som är intresserad av resandefolkets historia. Det är också den dag då Svenska historikermötet 2011 avslutas i Göteborg. Som vi tidigare berättat innehåller lördagen vid Göteborgs universitet en session som berör resandekulturen. Namnet på inslaget är Tattare, resande, romer. Det svenska samhället och de kringvandrande minoriteterna.

Dela den här sidan

You have to be logged in .